Lampeopsætning – hvad må du selv og hvordan gør du

Opsætning af lampe


På sikkerhed styrelsens hjemmeside kan du læse detaljeret, hvad du som privatperson kan gøre for elektrisk arbejde i hjemmet. Det er vigtigt at følge det danske el-sikkerhedsmyndygheders anbefalinger for at opnå en sikker elektrisk installation og ikke bringe din eller andres sikkerhed i fare. I din egen ejendom er du ansvarlig for at sikre, at den elektriske installation er sikker.

Nedenfor er eksempler på elektrisk arbejde, du selv kan udføre, hvis du ved, hvordan du gør det. Oplysningerne blev hentet i september 2020. For gældende regler henvises til det danske for el sikkerhed.

Lampeopsætning – opsætning af lampe

Hvis en lampeopsætning går i stykker i et armatur, skal du udskifte den. Sørg for at følge instruktionerne på armaturet, og at effekten af ​​den nye lampe ikke overstiger armaturets maksimale effekt.

Lampeopsætning sådan gør du

Lampeopsætning  (i tørre ikke-brændbare omgivelser)

I dit hjem har du lov til at erstatte en eksisterende, permanent forbundet lysarmatur med en ny (forudsat at den er i et tørt, ikke-brændbart miljø).

Sørg for, at det er spændingsfrit, hvor du skal arbejde.

Udskift stikkontakten og vægkontakten
I dit hjem kan du udskifte eksisterende stikkontakter og vægafbrydere (maks. 16 A).

Sørg for, at det er spændingsfrit, hvor du skal arbejde.
Installation af forlængerkabel
Hvis du ikke ønsker at købe et færdigt forlængerkabel (splejsningskabel), kan du selv fremstille en af de godkendte dele. Hvis du slutter forlængerkablet til en jordet stikkontakt, skal alle dele være jordforbundet.

Sørg for, at det er spændingsfrit, hvor du skal arbejde.

Reparation af defekt forlængerkabel og apparatkabel
Hvis du har et forlængerkabel eller apparatkabel, der er beskadiget, kan du, hvis det er muligt, fjerne den defekte del og udskifte den med den samme type kabel, stik eller stikkontakt. Du må ikke skifte til en anden model af stik / leddstik (f.eks. Ujordet til jordet), kun en professionel kan gøre det.

Sørg for, at det er spændingsfrit, hvor du skal arbejde.

At gøre et område strømløst (afbryde strømmen)

I alt elektrisk arbejde er det vigtigt at gøre det område, hvor arbejdet udføres, uden strøm i, overvej det vedrørende en lampeopsætning eller udskiftning af lampe. Det er direkte livstruende at udføre arbejde i et spændingsområde. For at gøre et område spændende er der forskellige muligheder. Et simpelt og sikkert alternativ er at slukke for hovedafbryderen i kraftværket og derved afbryde strømmen til hele systemet. Derefter måler du med et multimeter, at det er spændingsfrit, hvor du har til hensigt at arbejde.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at afbryde strømmen i hele ejendommen, og så kan det være muligt kun at afbryde strømmen i det område, du arbejder i. Dette gøres ved at skrue sikringen ud for det berørte område (hvis du har en ældre eltavle) eller sluk for afbryderen (hvis du har et nyere kraftværk). Her, hvis det er muligt, er det endnu vigtigere, at du kontrollerer, at du har gjort området strømløst. Fordi det kan være dårligt markeret (eller forkert forbundet) på kraftværksgrupperne, så strømmen ikke afbrydes.

For at undgå utilsigtet at tænde for den spænding, som du arbejder med, er det vigtigt, at du gør noget for at undgå dette. For eksempel ved at låse kraftværket eller fjerne sikringer.

Det anbefales ikke at slukke for strømmen til en vægafbryder (f.eks. Når du udskifter en armatur). Hvis vægkontakten er tilsluttet forkert, kan der stadig være spænding på armaturet, selvom lampen ikke lyser. Det er også let for vægkontakten at tænde ved et uheld.

Montering af jordforbundet stik (lampeopsætning)

Vi vil anbefale at genne nummeret til en elektriker døgnvagt før i gpr igang. Start med at skrælle den ydre kappe af kablet for at udsætte lederne i kablet når du skal opsætte lampen. Pas på ikke at skære eller skære for dybt ind i det ydre hus for at beskadige lederne. En god metode kan være at foretage en omhyggelig klipning af hele det ydre kabinet og derefter bøje kablet frem og tilbage, så det ydre kabinet løsner.

Når lederne er eksponeret, skal du placere dem mod stikket for at se, hvor længe du har brug for, og derefter afskære det overskydende. Det er ikke muligt at specificere en nøjagtig måling, fordi den adskiller sig mellem forskellige kontakter. De enkelte ledere skaleres på isolering, så kobberlederen stikker ud omkring seks til syv mm (hvis kobberlederne er beskadiget, skal du skalere kablet igen).

Lampeopsætning af lampestik

Lampeopsætning forts.

Ledere vrides derefter, så de let kan indsættes i forbindelsespunktet. Kontroller, at du tilslutter lederne til det korrekte forbindelsespunkt. Hvis du bruger et stik med “åbne skruer uden skive”, skal lederne lægges til venstre for hovedet, så de ikke kryber ud, når skruerne strammes.

Jordledningen (gul / grøn) skal tilsluttes jordstiften (hvis den er tilsluttet forkert, er den livstruende). Kontroller derfor nøje, hvilken stift der er markeret med jordsymbolet. Da jordlederen er en beskyttende leder, skal den gøres længere end de andre, så den sidst går ud af stikket i tilfælde af en ulykke.

Jordlederen skal være længere end andre ledere.

Hvordan fase (brun) og nul (blå) er forbundet, betyder ikke noget (da stikket kan drejes 180 grader i stikket). Sørg for, at ingen individuelle tråde rager ud over forbindelsespunktet.

Fase og nul er forbundet efter jordlederen.

Kontroller, at du har skruet alle ledere korrekt, og at der ikke er nogen legekontakt. Skruerne i koblingsstrimlen skal hvile mod kobberet og ikke isoleringen. Det kan være godt at trække de enkelte ledere ind, så du ved, at de sidder korrekt. Derefter monteres trækaflastning (over hele kabelhuset). Trækaflastning er afgørende for at forhindre ulykker. Det holder kablet i stikket, så pas på, når det monteres.

Trækaflastningen holder kablet. Vær derfor forsigtig med samlingen ved opsætning af lampen

Du kan nu teste lukning af stikket. Alt skal lukke glat, uden at du oplever modstand, når du lukker. Du kan åbne stikket igen for at kontrollere, at der ikke er klemt noget kabel. Når du er tilfreds med dit job, kan du stramme skruen, der lukker stikket.

 

Hvis du har adgang til et multimeter, kan du summe måle lederne, så du ved, at kablet ikke er kortsluttet, og lederne er korrekte. En leddstik monteres efter samme princip.

Hvis du er usikker på, om du gjorde det rigtige, skal en professionel elektriker godkende dit arbejde.

Installation af jordforbundet lampestik


Montering af et lampestik er stort set det samme som at montere et jordforbundet stik (derfor kan ovenstående monteringstrin bruges). Forskellen er, at stikkets design er forskellig. Der er to typer jordforbundet lampestik, der er almindelige i dag. Den ældre jordforbindelse (to ben og et hul) og den nyere DCL-lampe (tre ben), som til sidst erstatter den ældre.

Ved den ældre kontakt skal jordlederen forbindes til hullet, og de to ben forbindes til fase og nul. Dækslet på stikket fungerer også som trækaflastning, så sørg for, at dækslet hviler mod kablets ydre kappe.

 

 

Cookies & Vigtig Info

Autorisations krævande opgaver går midlertidigt gennem tredje part, læs her for mere info, samt information omkring cookies, persondatapolitik og handelsbetingelser.